928e6382e23d7cf3e41fd3700c4b4580

מתנה 1:הרפיה לחיבור מחודש לאהבת השם כלפייך ורצון ה להיטיב איתך
להתחבר למקום הפנימי שמוכן לנוח ולהתרפק על הבורא
מיוחד וממולץ לחופש-ולבין הזמנים
יש לגלול את העמוד להפעלת ההרפיה

תגובות


חובה למלא את כל השדות!


שם

לבחור באור © כל הזכויות שמורות