928e6382e23d7cf3e41fd3700c4b4580

נשים מתאחדות למען הגאולה!
מסרים מאירים לתוך החושך
הצטרפי לקבל מסרים של גאולה לתוך החושך של הגלות והכאב שאת עוברת

אנו מקדישות את שלושת השבועות הבאים
לתת לך מסרים של גאולה לתוך החושך של הגלות-
"כי השם יהיה לך לאור עולם!"

לבחור באור © כל הזכויות שמורות