928e6382e23d7cf3e41fd3700c4b4580

סרטון מקורות מחזק בנושא הקשר הלבבבי
גם הדיבורים שלך יקרים מאוד בעיני הבורא
כי הוא ברחמיו מתאווה לתפילותיך (רבי נחמן)

1 תגובות

אילת שריר

21/12/2017

תודה על הכל
אשמח לשמוע פרטים, עלויות וכד' על הסדנאות האנטרנטיות
תודה

תגובות


חובה למלא את כל השדות!


שם

לבחור באור © כל הזכויות שמורות