E5c7ce93e5fc3ceecc83ef83c7ffeede

לחיות בהרגשה שאת לא לבד!
ראי סרטון מדהים ומרגש שיחבר אותך עמוק לעצמך ולבוראך, מתוך הספר "אור התפילה" לריפוי הלב באמונה וביטחון
מומלץ מאוד לצפיה בריכוז ומזיל דמעות:

1 תגובות

מיכל

18/11/2015

מזל טוב מעמקי הלב, חדשים לבקרים תרגישי שאת מתמלאת עוד עוד
בתובנות ומסרים ישירים מאת ה" יתברך.

המתנה אינה משדרת חבל מאד!

תגובות


חובה למלא את כל השדות!


שם

לבחור באור © כל הזכויות שמורות