D1c95246615cb53a119da8495e36183d

שיעור מיוחד התייחסות לפיגועים הנוראים!

לימוד מעמיק - שחרור רגש הפחד

מוקדש לרפואת הפצועים והחיילת רב"ט דקלה מגידיש

מה מקור הפחד? כיצד ניתן לנתב את רגש הפחד לאפיק הנכון מבחינה רוחנית?
מוקדש לרפואת הפצועים קשה מהפיגוע:ארז בן חסיבה, דניאל בן רויטל, רון בן חני

תגובות


חובה למלא את כל השדות!


שם

לבחור באור © כל הזכויות שמורות