D1c95246615cb53a119da8495e36183d

שיעור מיוחד התייחסות לטבח הנוראי בהר נוף!

לימוד מעמיק - שחרור רגש הפחד

מוקדש לרפואת הפצועים ולעילוי נשמת ההרצחים הי"ד

מה מקור הפחד? כיצד ניתן לנתב את רגש הפחד לאפיק הנכון מבחינה רוחנית?

תגובות


חובה למלא את כל השדות!


שם

לבחור באור © כל הזכויות שמורות