לבחור באור

כניסה למערכת הניהול

Quote

אנו ניצבים בהתמדה מול הזדמנויות אדירות המחופשות לבעיות בלתי
פתירות

~ לי איאקוקה ~
Next